Handleiding Plaatsingen links op myblogger

December 14, 2020 Uncategorized 0

Om een linkprofiel van websites uit te breiden, plaatsen wij voor verschillende websites regelmatig blogs op https://my.blogger-webservice.com/.

Uitleg over: https://my.blogger-webservice.com/

Myblogger-webservice is een netwerk waarop het mogelijk is om blogs te plaatsen op verschillende websites, in verschillende niches en verschillende talen.

Wat is de bedoeling?

De bedoeling is dat je maandelijks een aantal blogs gaat plaatsen, met daar in een linkje verwerkt naar één van onze eigen websites. Dit om het link profiel van de desbetreffende website verder uit te breiden.

Je zult van ons een excel sheet aangeleverd krijgen, waar in kolom A vele verschillende domeinen op rij zullen staan. Dit zijn de domeinen waar we een blog op willen gaan plaatsen. Met daarin een linkje naar één van onze websites.

Welke content moet worden geplaatst?

In de Linkbuilding Engelse sites map op dropbox vind je een Word Document met content, die voor een website kan worden toegevoegd. In dit het geval van Magnetar ziet dit er zo uit. Per website zal dit verschillend zijn.

Uitleg Excel sheet

Alle plaatsingen die worden gedaan, moeten worden genoteerd in de bijbehorende excel sheet. Per website zal er een excel sheet moeten worden bijgehouden.

In kolom A onder ‘’Websites’’ staan de verschillende domeinen waar plaatsingen op moeten worden gaan.

In kolom B onder ‘Gehad’ zet je een kruisje wanneer je een plaatsing hebt gedaan voor een website. Dit om te voorkomen dat plaatsingen 2x op dezelfde website worden gedaan.

In kolom C onder ‘’Url’ moet de Url van een plaatsing worden geregisteeerd.

Ook zal in de excel sheet staan hoe veel plaatsingen er per maand moeten worden gedaan, welke anchors moeten worden gebruikt (Tekst die linkbaar wordt gemaakt) en welke Link moet worden ingevoegd in een anchor.

Hoe werkt myblogger webservice?

Nadat je inlogt met de door ons verkregen inloggegevens van Myblogger webservice, zal je terecht komen in onderstaand dashboard.

Om een blog toe te voegen klik je vervolgens op Submit a new article.

Nadat je op Submit a new article hebt geklikt kun je een land selecteren waar je graag een blog zou willen plaatsen.

Voor magnetar zijn wij op het moment Engelse links aan het plaatsen voor de Engelstalige website van magnetar

In dit geval heb je dus de keuze om zowel in de United Kingdom, als om links te plaatsen in de USA.

Zoals in de excel sheet af te lezen is, zijn de plaatsingen voor in de UK voor deze website  al voldaan.

We gaan dus links plaatsen op websites uit de USA.

Nadat je het land hebt geselecteerd waar je in wenst te plaatsen klik je op ‘’Next’’

Nadat je op Next hebt geklikt zal bovenstaande getoond worden. Hier kun je de Category selecteren waarin geplaatsen kan worden, en de campain.

De Category die je selecteert moet de categorie zijn waarde website onder valt. Voor Magnetar kiezen wij in dit geval voor leisure and hobby. Voor Campain is er altijd maar 1 optie om te selecteren, namelijk: ‘’Joy’’

Na het selecteren van de Categorie waar in geplaatst moet worden en de campaign, kom je op de pagina terecht waar de daadwerkelijke plaatsing kan worden gedaan.

In het eerste kolom ‘’Site’’: Selecteer je de website waarop je wil gaan plaatsen. Wat hiervoor van belang is, is dat je in de excel sheet checkt op welke websites er nog een plaatsing kan worden gedaan.

In dit geval zie je dus dat op: Dgtinternetmarketing.com nog moet worden geplaatst.

Selecteer vervolgens de website in de rij met websites op myblogger.

Plaatsen content op myblogger

Na het selecteren van de website waarop je een plaatsing wil gaan doen is het vervolgens tijd om de content toe te voegen die je wil gaan plaatsen.

Deze content haal je uit het word document dat te vinden is in de Linkbuilding Engelse sites map.

Na het toevoegen van de content is het tijd om een Anchor in te gaan voegen in het artikel.

In dit geval kiezen wij voor Magnet Fishing Magnet als anchor.

Nadat je de content hebt toegevoegd en de anchor hebt toegevoegd is het van belang dat je de link op de juiste manier invoegt. Dit doe je door op de button in de afbeelding te klikken, of CTRL + K in te houden, terwijl je het woord hebt gemarkeerd waar je deze in wil plaatsen.

In het vakje ‘’Url’’ Kopieer en plak je vervolgens de url https://magnetarmagnets.com/ (Staat ook in de excel sheet) en klik op Ok.

De Blog is nu klaar voor publicatie op de door jou geselecteerde website. Scroll iets omlaag en klik hiervoor op de ‘’Publish’’ Button.

Nadat je de plaatsing hebt gedaan, verwijder je de door jou geplaatste content uit het Word document, dit om te voorkomen dat dezelfde nog een keer wordt geplaatst.

Registeren van plaatsing in de excel sheet

Na elke plaatsing, zorgen wij dat de plaatsing wordt geregistreerd in de Excel sheet.

In onderstaande afbeelding zie je elke plaatsing op Myblogger-webservice staan.

Om jouw plaatsing te registeren in de excel klik je vervolgens op de naam van desbetreffende website waarop je een plaatsing hebt gedaan.

De website wordt nu geopend, zoek de blog terug waarop je een plaatsing hebt gedaan en kopieer en plak de url van deze plaatsing vervolgens in de excel sheet.

Zet ook een kruisje achter de website in kolom B ‘Gehad’